АЛГОРИТМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗБОРУ ДАНИХ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО” МІСТА (ACIT’2016)

Збір даних витрат енергоносіїв “інтелектуального” міста. Алгоритми автоматичного збору даних енергоносіїв “інтелектуального”.

Борейко О. Ю., Голояд Ю.В.
Аспірант кафедри комп’ютерної інженерії, магістрант кафедри комп’ютерної інженерії

І. Постановка проблеми

Системи збору та обробки показників енергоносіїв є телеметричними системами, що призначені для отримання, перетворення, зберігання, передачі, обробки та відображення інформації про використання енергоносіїв із віддалених об`єктів, без присутності спостерігача [1]. Однією з актуальних проблем систем збору та обробки показників енергоносіїв є розробка ефективних алгоритмів роботи, зокрема алгоритмів передачі даних. Алгоритм роботи системи визначається її структурою та необхідною функціональністю.

IІ. Мета роботи

Метою дослідження є розробка системи автоматичного збору даних енергоносіїв «інтелектуального» міста, для їх систематизації та економії, розробка моделі системи та ефективних алгоритмів передачі даних і роботи програмного забезпечення, призначеного для збору і обробки отриманих показників енергоносіїв з об’єктів “інтелектуального” міста.

III. Структура та алгоритми системи автоматичного моніторингу енергоносіїв

Загальну структуру системи автоматичного збору даних енергоресурсів «інтелектуального»
міста зображено на рисунку 1.

bez-imeni

Структура системи складається з лічильників,що зчитуються пристроями (давачами) зчитування\збору даних, які, власне, керуються системою управління, розробленій на мікроконтролерній основі. Всі індивідуальні дані кожного лічильника передаються в пункт збору та передачі даних з окремого вузла системи (квартира\будинок\вулиця) та через канали зв’язку (GSM, GPRS, інтернет, локальна мережа тощо) передаються уже в сервер бази даних, де отримані кінцеві
дані обробляються диспетчером.

Опитування давачів в даній системі відбувається комбінуванням різних алгоритмів автоматичного збору даних з лічильників [2]. Список алгоритмів опитування давачів:

1. Циклічне опитування;
2. Адресне опитування;
3. Паралельне опитування;
4. Послідовне опитування.

Комбінування даних алгоритмів складається в загальний алгоритм роботи системи опитування всіх лічильників та збору даних енергоресурсів.

Обмін даними з лічильником починається з процедури встановлення логічного з’єднання. Процедура встановлення з’єднання повторюється до його успішного встановлення або сконфігуроване число разів в певний проміжок часу. Потім проводиться опитування даних обліку, далі вимірювання сконфігурованих параметрів електричної мережі [3]. У разі не відповіді лічильника, запит повторюється сконфігуроване число разів. Після цього з’єднання закривається. Всі напрямки опитуються паралельно. Лічильники, підключені до одного напряму – послідовно. Після опитування всіх лічильників напрямки завдання витримує сконфігуровану паузу. Опитування в заданій послідовності відбувається циклічно.

Для реалізації циклічного опитування давачів необхідно вказати число опитуваних давачів, періодичність опитування кожного давача й тривалість циклів Тці.

Розглянемо завдання алгоритмізації циклічного опитування давачів при постійному й однаковому для всіх періодів опитування з фіксацією результату-опитування на сервері БД. Припинення роботи алгоритму задається спеціальною умовою і = 1. Ця ознака формується оператором.

Як правило, інформація, що знімається з давача, пов’язана з істинним значенням вимірюваної змінної X залежністю вигляду [4]

2

Висновок

Зростання споживання енергоносіїв та підвищення цін на них, зумовлює необхідність підвищення ефективності управління енергоспоживанням та впровадження автоматизованих систем контролю і обліку в енергосистемах, що дозволяє підвищити точність, оперативність і достовірність обліку витрат енергоносіїв та виконувати оперативний контроль за режимами енергоспоживання. Для вирішення цього питання було розроблено систему автоматичного збору даних витрат енергоносіїв «інтелектуального» міста та розроблено ефективний алгоритм опитування давачів і передачі даних.

Список використаних джерел

1. Теслюк В.М. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних систем на компонентному рівні: Монографія /
В.М. Теслюк, П.Ю. Денисюк // Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2011. С. 192
2. Великий В.І. Мікропроцесорні системи в САУ: Навч. посібник / В.І. Великий. – О.:Наука і техніка – 2006. С. 192
3. Биценко З.Г. Концепція створення автоматизованої системи контролю і управління енергоспоживанням / З.Г. Биценко.
– Промислова енергетика – 1997 С. 118
4. Бесекерский В. А. Системы автоматического управления с микроЭВМ / В. А. Бесекерский, В. В. Изранцев // М.: Наука
– 1990. С. 320
5. Королев М. А. Интегрированные системы обработки данных / М. А. Королев. – М.: Наука – 1974. С. 214

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.