Tag: Internet of Things

Лекція 1. Загальні поняття Інтернету речей

Лекція 1. Загальні поняття Інтернету речей Питання: Вступ 1. Що таке Інтернет речей? 2. Базові принципи IoT. 3. Стандартизація IoT. 4. Архітектура IoT. 5. Веб речей WoT. 6. Інтернет нано-речей. 7. Когнітивний інтернет речей CIoT. 8. Способи взаємодії з інтернет-речима. 9. Напрямки практичного застосування IoT. 10. Проблеми впровадження IoT. 1. Вступ Інтерне́т рече́й (ІР) (англ.…

Read the full article

Просте пояснення “Інтернету Речей”

Інтернет речей або IoT (Internet of things) стає темою все більше обговорюваною як в робочому середовищі, так і поза ним. Це концепція, яка не лише має потенціал вплинути на те, як ми живемо, але й на те, як ми працюємо. Але що таке “Інтернет речей” і який вплив вона може здійснювати на вас, і чи…

Read the full article