Tag: шина

Технология 1-wire

Технология 1-wire далеко не нова и известна уже около 10 лет. 1-wire широко применяется как в быту, так и в промышленных системах. Однако, мало кто об этом знает. Нас интересует применения 1-wire в системах автоматизации.

Технологія 1-wire

Технологія 1-wire далеко не нова і відома вже близько 10 років. 1-wire широко застосовується як в побуті, так і в промислових системах. Проте, мало хто про це знає. Нас цікавить застосування 1-wire в системах автоматизації.