Модель телекомунікаційної мережі “інтелектуального будинку”(Лісотех’2016)

Модель телекомунікаційної мережі інтелектуального будинку на основі мереж Петрі

Теслюк В. М., Борейко О.Ю., Сидор А.Р, Береговська Х.В.
Кафедра САПР, Національний університет «Львівська політехніка»,
Кафедра КІ, Тернопільський національний економічний університет,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Прикарпатський НУ ім. Василя Стефаника

Abstract – В статті розроблено структуру телекомунікаційної мережі “інтелектуального будинку”. Дослідження побудованої структури проведено з використанням розробленої структурної моделі на основі теорії мереж Петрі, а отримані результати представлено у формі графа досяжності станів системи. Розроблена модель оцінки надійності телекомунікаційної мережі “інтелектуального будинку”. Телекомунікаційна мережа зведена до симетричної ієрархічної системи, розгалуженої до 3-го рівня, що дає можливість оцінити імовірнісні та часові характеристики надійності, а також імовірності відмови, частоти та інтенсивності відмов. Бібл. 9, рис. 4.
Ключові слова: модель, “інтелектуальний будинок”, телекомунікаційна мережа, надійність, мережі Петрі.

Вступ

Ми живемо в час, коли відбувається “інтелектуалізація” багатьох технічних систем та впровадження “інтелектуальних” технологій в звичні побутові пристрої, внаслідок чого вони стають більш конкурентоспроможними в умовах жорсткої ринкової економіки. Однією з таких областей, де інтенсивно впроваджуються інтелектуальні технології – є сфера побуту. Використання технології “інтелектуального будинку” (ІБ) дає можливість покращити рівень комфорту помешкання та суттєво економити енергоносії. За даними з різних джерел, економія енергоресурсів може сягати до 40 – 50 відсотків [2, 4, 5, 9].
(далее…)

Продолжить чтение

Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі”(Лісотех’2015)

Методичне забезпечення спеціальності Комп’ютерні системи та мережі. Технічне забезпечення інженерного навчання.

Березький О.М., Теслюк В. М., Борейко О.Ю.
Кафедра КІ, Тернопільський національний економічний університет,
Кафедра САПР, Національний університет «Львівська політехніка»,
Кафедра КІ, Тернопільський національний економічний університет

Abstract – Розробленно технічне та методичне забезпечення для навчання студентів напряму комп’ютерна інженерія. Технічне забезпечення представлено мікроконтролерами та одноплатними комп’ютерами, на основі яких розроблено цикл лабораторних робіт для вивчення дисциплін апаратного забезпечення та проектування сучасних спеціалізованих комп’ютерних систем. Розроблений комплекс дасть змогу підвищити рівень навченості студентів напряму “Комп’ютерна інженерія”.
Кеуwords – комп’ютерна інженерія, методичне забезпечення, технічне забезпечення, мікроконтролери, одноплатні комп’ютери, спеціалізовані комп’ютерні системи.

Вступ

Спеціальність “Комп’ютерні системи та мережі” є найбільш універсальною та комплексною спеціальністю з напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія”. Вона охоплює вивчення нормативних дисциплін таких груп: програмного забезпечення (прикладного та системного), апаратного забезпечення, комп’ютерних систем, мереж і телекомунікаційних систем. Питома вага технічного забезпечення при вивчені дисциплін апаратного забезпечення – комп’ютерної електроніки, системотехніки, комп’ютерних систем тощо є досить великою. Останнім часом спостерігається негативна тенденція захоплення віртуальними середовищами при вивченні даних дисциплін. На наше глибоке переконання вивчення дисциплін апаратної групи неефективне без фізичного обладнання. Віртуальні середовища носять допоміжну роль при освоєні навчального матеріалу, служать засобами автоматизації при проектуванні. Фізичне проектування та макетування є вкрай необхідними етапами при навчанні. Але при придбанні технічних засобів профільні кафедри обмежені в фінансових ресурсах. Звідси, постає задача мінімізації витрат на технічні засоби для вивчення ряду дисциплін. Крім цього, тільки вивчення сучасної елементної бази, яка використовується в сучасних комп’ютерних системах, є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів і їхнього успішного подальшого працевлаштування.
Сьогоді, перспективним і злободенним напрямом застосування спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) є проектування і експлуатація “інтелектуальних будинків” [1], які крім комфорту проживання мають основною метою економити енергетичні ресурси [2].
(далее…)

Продолжить чтение

Модель комп’ютерної мережі інтелектуального будинку з використанням одноплатних ком’ютерів Raspberry PI (ACIT’2014)

Борейко О. Ю., Береговська Х.В., Теслюк В.М.
Студент ТНЕУ ФКІТ група КСМм – 51,
Аспірант Івано-Франківський НТУ нафти і газу, коледж електронних приладів,
Професор, д-р тех. наук – НУ “Львівська політехніка”.

Вступ
Ідея «інтелектуального будинку» належить американському письменнику-фантасту Рею Бредбері. У 1950 році було надруковане його оповідання «Буде лагідний дощ», у якому письменник описав повністю автоматизований будинок, що міг сам готувати сніданок, здійснювати прибирання, поливати сад та багато іншого. У наш час стрімкий розвиток інформаційних технологій зробив цілком реальним втілення цієї, колись неймовірної, ідеї у життя.

На сьогодні під поняттям «інтелектуальний будинок» або «розумний дім» слід розуміти житлове приміщення, що являє собою систему, яка пропонує абсолютно новий підхід в організації життєзабезпечення будівлі. У такій системі, за рахунок комплексу програмно-апаратних засобів, значно зростає ефективність функціонування і надійність керування усіма підсистемами та виконавчими механізмами [1].
(далее…)

Продолжить чтение
Закрыть меню